UV service for Grønland

Skyfrit UV-indeks prognose for lokal middag.

Denne UV service leverer prognoser af UV indeks for Grønland i sæssonen fra marts til oktober.

Det beregnede UV indeks gælder for lokal middag (maksimal solhøjde) og for skyfri himmel. Det er derfor det maksimalt opnåelige UV indeks for en given dag.

UV indekset er beregnet ud fra seneste prognose af ozonlagets tykkelse, som bygger på observationer af total ozon foretaget med GOME-2 instrumenterne ombord på METOP-A og METOP-B satellitterne.

Denne service leveres af DMIs som en del af EUMETSATs AC SAF.